Úřední

Svátost byrokracie

Úřednice úředničky musí vzorně chodit vždycky

Bez ohledu na své přání nemají povolené plkání

Musí řádně striktně sedět

Pevně do monitoru hledět

Předpovědi o robotech ovládajících celý svět

Brzo o tom budou všichni vědět

Nejsou to ti z plechu, kabelů a čipů

Ale zúřednělí lidi z kosti, masa a línosti

Chtě nechtě jsme všichni v kole

Novodobé otrokářské nevole

Kde úřednictvo vládne světem

Co úředník řekne to je svaté

Jelikož má sílu papírovatě

Co potom když skončí papír, média a počítače?

Úředníci ke své nelibosti

Budou opouštět své posty

Aby uživili sebe a své blízké

Budou pracovat bez byrokratické nadbytečnosti

Problém netkví v těch či onech

Nýbrž v hloubi srdce každého slabosti a hlouposti

Příslib kariéry, peněz a pohodlí to táhne celý

Uskutečnitelný je však jen pro chytré a vychytralý

editor: Henrich