V oblacích

Sníh rozmáčel ti dlaně
a bílá oblaka už na tebe nedosáhnou
Jsi jediná, co bloudí
Tvé oči ledové jak krystalky
topí se v chvějících se řasách
Listí přikryla jsi dlaní
a mou poslední slzou
naposled snad teď hvězdy se ti klaní
spolu s oblohou tichým věčným klidem
Odpusť
Buď navždycky mým slibem

autor: Reniii
editor: Renata