Vše bych dal

Je tmavá noc a pustá
na tváři lehký žal
hluboký v srdci smích
i život bych třeba dal
zřít Tvá usměvavá ústa

Smutek mi srdce zchvátil
na tváři lehký žal
hluboký v srdci cit
i život bych třeba dal
abych se do náruče tvé vrátil

Je tmavá noc i nebe
na tváři lehký žal
hluboký v srdci smích
i duši bych třeba dal
za život vedle tebe

autor: Mortis7
editor: Zdenda