Vzpomínka na Jevíčko

Vzpomínka na Jevíčko

Je pozdní večer, dávno po klekání
a mně se nechce ještě vůbec spát.
Vzpomínám na léta dávno minulá,
zkrátka chci jen tak trochu vzpomínat.

Hlavou vzpomínky se honí,
mnoho je pěkného v nich !
Městečko vidím tak spanilé,
jak z Alešových knih !

Město je to (pravda) nevelké,
bohatou historií však dýchá,
že žil jsem v něm dobu nevelkou,
mou hruď dme velká pýcha.

Městečko je to malebné,
uprostřed kopců a polí,
a dokola samý les,
vížka tam u hradeb stojí.

I lidé jsou tam svérázní,
jak obraz jevíčské mapy,
mnohé z nich čas do dáli odvanul,
v paměti mé, však zanechal stopy .

Listí vítr po náměstí rozvívá,
jak barevné dovádivé pihy,
a znovu jsem malý kluk,
a „U Janíčka“ zas´ nakupuju knihy.

„Červeňák, Sana“ i Smolná,
jsou znovu moje tajné cíle,
i „Žiďák“ , Žlibka a Hušák,
ba, byly to pěkné chvíle.

Čas však je veliký dostavník,
do dáli zběsile pádí,
já odešel jsem před léty do světa,
odešlo dětství mé, odešlo i moje mládí.
__

Až života běh se můj nakloní,
a já budu nikoliv mlád´,
k tobě, ty město mé, ať budu kdekoli,
k tobě já vždycky se navrátím rád !!

autor: Miloš
editor: Miloš