Z očí Ti hledí

Z očí Ti hledí
láska, štěstí,…, něžný cit,
nádherná slova, co nemohou vyjádřit,

že je to třeba volati,
že je to třeba křičeti,
že je to třeba šeptati,
že je to třeba zpívati,
že je o tom třeba pomlčeti.

Z očí Ti hledí,
co je třeba v polibcích utopiti.

autor: Mortis7
editor: Zdenda