Žíznivý prorok

Jsem Kráčející po poušti
jsem žíznivý
znám jen
pravidla žíznění
Vybírám si
v zrcadlovém bludišti
fata morgan
svou oázu

Jsem Šeptající stará tajemství
jsem šeptající
dávné motlitby
Tiše pronáším
stará proroctví
vyšeptané legendy
o zahnané žízni

autor: Ch.J.B.
editor: Ch.J.B.