zlost ke zlosti

1. Střep
Ten nepokoj ptačí,
víry nečekané.
Mezi kotly kráčí,
zabijí to jest dané.

Uskočím však kladivu,
výheň zhasím žárem.
Já, zhouba neklidu
a míru otrokářem.

2. Střep
Berle nárazem rozezněla,
orlů v zemi hrad.
Ranou kázat chtěla
a nad mýlkou stát.

3. Střep
Ve skrytu srdce pavouk dříme.
Otevírá brány a údy žiletky.
Bruslí v žilách, tu nitro zříme.
Tančí něžně a vlákna baletky.

Za zrakem tvář jeho.
Drénem zvrásčená.
Vláčí tíhu ega svého.
Mnou muklem dotčená.

4. Střep
Lovci – růže zásadou.
Zeď v zajetí chvění.
Ostří – máku zahradou.
Kde šelma slabost plení.

Z lesku bezcitu,
z lůzného úkrytu.
Očistit líc studu,
vášeň vedrat pudu.

5. Střep
Moje oči,
pobodané,
leč odhodlané.

Jed léčí.
Zranění snědeni.
Mě péči
a další zrození.

6. Střep
Místo řeči,
místo úst.
Šálek křečí,
dechu púst.

7. Střep
Má hyena saje nozdrami,
kleje, zpuzí se pod klamy.

Dlím nad dědictvím,
jenž já bříza neznectím.

Kladbou řeka,
kladbou stéká.
Do výše odkazu.
Z pnutí, ne z rozkazu.

8. Střep
Být rudým jasem po potopě.
Tělo omýti.
Tápat štěpem, již na stopě.

Nadšálek netaká,
nad údělem zakráká.

Zadupe, zadupe.
Křídla nadmuté.

Z podlahy hora – skrytá.
Do dýmu knihy – vrytá.

9. Střep
Já blažen kosou.
Beznemocen.
Bezhodnocen.

Útěk od zubu času.
Zazleji ovci spásu.
Bdít již NE!
Zbuďte MNE!

Klouzám kolem –
únavy.
Můj kraj zvolen –
dálavy.

Rosou, živ rosou.

10. Střep
Blesk ke stopařům burácí.
V tranzu jízdou.
Amok barda neztrácí.
S mandarínem.

11. Střep
Třeba mi chopit špice útesu.
On prostoupí skrze.
Koncem tužby se roztřesu.
Se šklebem a drze.

Třeba mi chutnat zdání vrcholu.
Mlaskat uhlem.
Vše mlhou, v dlaních mrtvolu.
Znovu klesám.

12. Střep
Rozdělen rákosem.
Růstem.
Esencí poprosen.
Rostem.

13. Střep
Mocná ruka pěst solitér nebe trhá.
Vši podobní letem, horda silou mrhá.
Malé, slabé zkomírající.
Pod mohutným gryfem spící.
Ten duhu plodí ničí záři.
On bije mládí, žehná stáří. 14. Střep
Holí dráždit slepé.
Sochu nechat plovat.
Můj statek tepe.
A supy nechá klovat.

Blízcí mí mrchy slaví.
Hostina při poledni.
To hluk rána neoslabí.
Po poušti se rozhlédni.

autor: JLioniz
editor: Martin Karvay