Zpěv

Jsem strom, spjatý se zemí

Jež dává mi pocit jistoty,

pevného ukotvení v životě

Procházejíc strázněmi,

stojím hrdě a tiše

jen lístky ševelím

Jsem ptákem,

jež letí nad horami i nad údolím,

Ve svém úžasném představení,

Svým zpěvem

život zdravím

Jsem sluncem,

jež spaluje samo sebe

přitom neubývajíc

zahřeje i Tebe

svou láskou

autor: jaroslavek
editor: jaroslavek