Zvoneček

Pomalu jsem tiskl
ve své dlani –
tvůj horký prs.

Vyklouzl z domečku
z bělostných krajek
Podobný zvonečku
za dvacet marek.

Zazvonil tiše
k mocnému útoku
vsunul mi bradavku
hlouběji do krku.

Chtěl mne snad zadusit?
Mám umřít vzrušený?
…tak počkej chvilinku,
chci vniknout do ženy.

autor: tini
editor: Tini