Ty a teď

Dvanáctkrát se otočíš zpátky a stejně nepochopíš proč se to stalo právě tak Ani z největší hory světa rozhlížeje se na všechny strany nedohlídneš do chvíle která přijde Ani večerní stmívání ani ranní …

TVÁ

Jsem ještě trochu nesvá, Když jsem tvá… Přivírám oči, Když se na mě díváš, Nemusím nic říkat – Slova mi ze rtů slíbáš A uschováš je do barevných pohlednic, Které si můžem z očí číst, I kdyby na sv…