Beznaděj

Utápím se v slzách mlčení,
mé výkřiky jsou tělem tlumené
a jen v mých očích si lze přečíst tu beznaděj.

Má mysl se hlodá obavou
a neví jak dál,
ten velký otazník
jak utlumit ten žár a touhu po zájmu,
aby láska byla o lásce
a strach aby šel navěky spát.

autor: datlik
editor: Alexandra