směr

Konec světa
konec naděje,
žíznivý prorok v poušti
ozval se,
očistec duše na sever
na jih naděje
východ srdce je
západ-ticho na cestě…