Napříč osudem

Omotaná Tebou
ležím napříč osudem
bez hany a studu.
Tvá slova z úst
nechápu
cítím
propast opředenou vzpomínky,
v tak krátkém čase
jdeme na vrchol…
dolů poznáme
hloubku našich citů
spolu či bez sebe

autor: datlik
editor: Alexandra