Buď !

Buď mým vzduchem,
který dýchám,
hlaď můj jazyk
a cpi se mi v hruď.

Buď vodou,
která mne obklopuje,
houpej mne v náruči
a pak mi volně stékej
po místech kam kromě Tebe nikdo nesmí,
kochej se záchvěvy
v jedinné kapce vzrušení.

Vezmi mne na místo z duhy,
kde barevně vzplanem v extázi,
v oněmělém užasu na vrcholu orgasmu!

autor: datlik
editor: Alexandra