Dlažební kostka

Poplivaný kus kamene,
tvar pravidelně vysekaný.
Ostrá jak břitva,
strohá však a přímočará
jak předem vyhraná bitva.

Kameni vtisknutá podoba
rukama ospalého dělníka.
Působí dominantně,
je-li osamělá.
Její významnost zaniká
v chodník je-li zasazená,
ocejchovaná šlépějí
důležitého četníka.

autor: whitecrow
editor: Andrea