Duševní záležitost

Anatomie mého těla,
infantilně odumřelá,
zkameněla.
Tichem oněměla
anatomie mého těla.

Kamením zavalená duše,
do tmy šíp poslední
vystřelen z kuše.
Hřebec zmatený
černobílým polem kluše,
kamením zavalená duše.

Kamením zavalená duše,
maratonec na pokraji zřícení.
Anatomie mého těla,
cíl na dosah ruky
a přec tak vzdálený…

autor: whitecrow
editor: Andrea