Hledání tří sudiček

Myšlenky letí
a čas co vpíjí tvář osudu
do mého lůna bytí,
kde ozývá se nové srdce
s výkřiky zatím tichými
s lačnou chutí po životě.

Čas co myšlenky
topící se v otázkách,
nejen po cestě
nové bytosti,
plodí,
touží již nyní po odpovědi.

autor: datlik
editor: Alexandra