Hledání

Když přicházím k sobě hledám oporu,
hoře lásky
kopec něhy
lžíci dobroty.
Když přicházím k sobě,
najednou nevím kam jít,
kam se ubírat
a má cesta je za křovím ukrytá.
Když přicházím k sobě,
najednou začnu utíkat jiným směrem-dál k tobě
Když přicházím k tobě,
cítím tvé dveře k sobě zavřené.

autor: datlik
editor: Alexandra