jen jedna láhev

jen jedna láhev

Obloha modrá,
stíny šedé,
láhev orosená.
Kde jsi má lásko?
Mraky plují a stíní,
louka zelená je smutkem zasetá,
naděje se brouzdá bahnem,
co bouřka napáchala
a oblaka jsou modrá,
stíny šedé
a láhev poloprázdná.

autor: datlik
editor: Alexandra