Jen….

Jen na okamžik,
chvíli stoupám vzhůru,
chvíli co znamená
tento pozemský život,
život co okamžikem je mi v momentech dění pochopen.
Cítím tu sílu,
sílu srdce a ducha
ve jménu lásky žít s upřímností nejen k sobě navěky.

autor: datlik
editor: Alexandra