Jsme naděje

Mé touhy se zmocňují,
když převládá naděje,
mám chuť si vyskočit
rovnou do nebe.
Tam čaj si s Bohem dám,
třeba šípkový,
pak poděkuji za vše
a slib vyslovím,
že své dary dám i ostatním.
Má touha je naděje,
toť dar i pro lidi,
srdce mi nevyrveš -to já mám veliký,
mé touhy nezhasíš-ty já mám navěky.
Láskou jsem a zůstanu
a chceš-li
chyť mne za ruku
-já neumřu-já jsem…

autor: datlik
editor: Alexandra