Když pláče…

Když pláče on, celá zem naslouchá jeho nářkům
Stromy se chvějí a ptáci ztichli
Nikdo se neodváží cokoliv říct
Když pláče on, z nebe padají kameny – jeho slzy
A v korunách stromů cloumá vítr – jeho dech
Čas se zastaví
Když pláče on, každý, kdo žije, pláče s ním
Jeho nářek se podobá ledové bouři
Nejsem ten, kdo dokáže zastavit jeho slzy
Když pláče on, nikdy nepláče pro mě…

autor: Kaila
editor: Kamila