On

Kdybych ho dokázala k něčemu přirovnat,
byl by to, co člověk miluje – a nenávidí
To jediné, tak vzácné a vznešené… tak podlé, tak sobecké
Byl by andělem, co hřešil, ďáblem v Boha věřící
A zb…

Ano…

Říkám ano ještě dnes, ačkoliv tu nejsi
A noci rozedněné a vzpomínky vytmavené
mi nezabrání – ano
Křičím ano do prázdných zdí a zdi mi
šeptem odpoví – ano
Ano? Ano, ach ano
Nikdy jsem necht…