Takhle jsme žili

Nikdy jsme se nesnažili být lepší
Nemilovali jsme, nedávali jsme další šance
Nezkusili jsme jít dál
Teď to vidím, už je příliš pozdě vrátit čas, který jsme promrhali díváním se do sebe
A neviděli jsme, že jsme smutní a prázdní
Nikdy jsme neriskovali a nic jsme nezískali
– nemáme ani co ztratit
Neplakali jsme, ani jsme se nesmáli
Byli jsme zoufale vážní a nudní a nikdo nás nemiloval
Nikdo pro nás nechtěl zemřít
Nebyl nikdo, kdo by se nás chtěl dotknout
Kdo by nás chtěl uhodit
V nikom naše chování nebudilo pohoršení,
protože jsme se chovali podle pravidel
Nebuď smutný, už je příliš pozdě něco měnit
Tohle byl náš život, takhle jsme žili

autor: Kaila
editor: Kamila