Krvavá naděje

Pod dusotem plnokrevných koní
zetlelé listí
v bahno zarývá se.

Pod dusotem plnokrevných koní,
v jejichž sedlech
sláva s vítězstvím
tvářím vrásčitým vzdává hold
a bojácně se kloní.

Listí zetlelé,
jež hrdinům zbroceným krví,
nahrazuje postele
nemocničních sálů,
zelená se a znovu žít počíná.

Odvaha dosud
kolující v krvi
umlčených nebožtíků
do země se vpíjí.
Země vyprahlá
dáví se a polyká
nachový ten nektar
s nekonečnou pílí.

Zpustlá šedá to krajina,
dýkou dobyta s železnou kopí,
z nového dne
radovat se počíná,
z příležitosti,
jíž se, o holi, bez rozmýšlení
chopí.

autor: whitecrow
editor: Andrea