Krysař

Vyšel z domu,
vyhaslo světlo v mysli červa,
jenž zarýval se v srdce mé.

Lenost usnula
Došlo k pokoření
panenských blan

Obětní beránci
neuléhají na hranici
jen v doprovodu pomlázky
umírají a potí tak krev
v dávno již zapomenuté romanci

Omšelost ponurých dní
zevšedněla
Noty spadly
hluboko pod houslový klíč

Touha přeměněna
v nenasytně krutý chtíč
jímž ženy vousaté
dokazují si nadvládu

Ta touha
štípe dříví stromů
jež ani podruhé
nestihly plody své
dovést k prahům svých domů

Vyšel z domu
hůl svou zlomil v půli
Vyšel s hlavou ovázanou
Vyšel v letargii
jíž osvojil si
bezmoci své kvůli

Krysy se přemnožily v květnu
Tenkrát
když krysař přefouknul
spásnou svou flétnu

autor: whitecrow
editor: Andrea