Lesk pánů a bída kurtizán

Páv ladný tak,
že skryje své nedostatky
pod nablýskaným peřím.
Kráčí po hromadě mrtvých těl,
sám tomu však neuvěří.

Pod rouškou letargie nafintěné
hrdě se pyšní
dobro mnohokrát zneuctěné.

Nablýskané peří
krutých oficírů
ruce potřísněné
neutře si do papíru…

autor: whitecrow
editor: Andrea