Mé malé chlípnosti

Chlípnosti mé rozežírají vše vznešené, když přišla ta chvíle, kdy jsi byl… …pohled očí zažehl oheň chtivosti a vlastnit Tě alespoň na chvíli v Tvé blízkosti tajil se dech svíralo srdce a touha začít na Tvých rtech vášní a dlaní projet a rozmazlit Tvé tělo až mé zvracené smysly se v Tobě rozpouštěly a má nenasytnost byla Tvým mužstvím ukojena… …ta chvíle, kdy jsi byl se mnou je pryč, rychlostí světla, nekonečnou tmou, mé prokletí, bylo a není a jen ten kdo se zeptá najde odpovědi…

autor: datlik
editor: Alexandra