Mé vášně

Od řádky k řádce
spadám rychlostí vesmírnou.
Porozumění za letu dostává se.
Ač mluví nesrozumitelným hlasem,
z každého dalšího tónu
radost mám nesmírnou.

Nocí stává se den,
denní spánek rozplývá se.
Na souvětí ulehám,
odstavcem přikrývám se.
Kapitolou žiji,
stránkou je mi podivný sen.

Pomyslné nákresy
černým uhlem nastíněné,
do mysli zanícené,
silně vrývají se mi
svou cudnou obsesí.

autor: whitecrow
editor: Andrea