Menu: Naivita

Oddychování zvadlých kabátů
dvou vyprahlých hávů
tisíců vláken v hadr soudržných
do kapes hladovějících
hlouběji než do rukávů

Nahá jejich jsoucna
jež v spánku chlubí se cizím peřím
ve snech opájejí se mastikou
a prašivost svou v naději halí
nenasytnou saprofilickou taktikou –
– sebekrmí shnilých již mouder bratrů svých,
jež již dávno nejsou nevyspalí…

autor: whitecrow
editor: Andrea