Nejde to?!

Nejde zapomenout
na zubožené tváře
na zpustošené duše
na rozervaná srdce
na oči bez světla
na bloudící trosky
na živé mrtvoly snažící se pozvednout a zvolat:
Bože pomoz mi!

Nejde zapomenout
na hřbitov vlastního JÁ
na nepostavené hřbitovy vinných i bez viny.

Nejde zapomenout
lze se s tím smířit a žít s láskou k životu
a upřímností na věky dál.

autor: datlik
editor: Alexandra