Nevyzpytatelná spravedlnost

K ostrosti přidal se zrak,
když dáma
pohledná tak
zašedlé ráno
na moři rozsvítila
smyslným svým vzezřením.

Nemilosrdným úpěním
však její byl hlas.
Hlubší než tón
rozladěných bas.
Zač hybrid tento
byl z nejkrutějších mstěním..?

Snad za pitky nezřízené
vyřízených námořníků..?
Či za noci prosmilněné
a krev prosáklou do ručníků..?

Pardálova smyslnost
s bahnitou spravedlností Styxu
v ní se mísila.

Jejím pohledem
dosud svěží modř oceánu
páchnoucí krví se zalila.

autor: whitecrow
editor: Andrea