O smysluplné ztrátě hrdosti

Vzkříšená jsoucna,
k životu znovuprobuzená
osudová nit.

Srdce očerněná
zkropena oduševnělým nachem
k duši,
v níž rozlévá se Senecův klid,
nesměle promluvila.

autor: whitecrow
editor: Andrea