Óda na sex

Tvé ruce spočinuly
tvá ústa našpulená
tvé vlasy nevlasy
tvůj stojící, má sedící
tvé zuby na mém krku
tvé prsty v mém rozkroku
tvůj kukuč voňavý
s Tebou se zmítám v extázi…

autor: datlik
editor: Alexandra