Podnapilé malování

Jak pila
nabroušená
Bez zátky
podnapilá,
životem nezkušená.

Kruhem potlučeným
bídu o třech stěnách
přelstít zkouší.

Prstem zbídačeným
minulostí potřísněným
futuru příhodnou
namalovat se pokouší.

autor: whitecrow
editor: Andrea