Příteli osude!

Cítím Tvojí přítomnost
vím že jsi tady se mnou
neboj se že zapomenu
v srdci Tě jak hada hřeju
nepřestanu do konce svých sil
nevzdám se ani přes nepřízeň
byl jsi se mnou jsi a budeš
já dojdu v tom čem chceš
Tvé přání je mi přeci rozkazem
poslouchám Tě dnes a denně
to si piš můj osude!
Můj krásný vznešený
já bojovat do posledních sil budu
aby jses mi neztratil…
Nechci živou mrtvolou být…
ani Tě znetvořit!

autor: datlik
editor: Alexandra