Pro Tebe

Nebuď smutný
nejsi sám
jen jsem si odběhla k sobě
na louku zašlých květin
vyčistit jí
a pochopit.
Já včas vrátím se
můj milý,
abychom naší lásce dali další tvář
a naše štěstí
na nebi Slunce zas rozsvítí
jako svatozář.

autor: datlik
editor: Alexandra