Projdi plamenem

Ruka rozechvělá
Podél mrtvolného těla
Mysl zrezivělá
Náhle ovdověla
Bez nápadu, zatemnělá
Zbaběle čeká na anděla.

V krvi utopená
Myšlenka po kolena.
Stoicky znepokojená
Bez ducha, osamocená.
Anděl upad do ztracena,
Čekanko zkrvácená.

Smrtihlav na obřad
Přiletěl napořád.
Zabít a nedopřát
Duši své pookřát?
Vstaň a pojď se hřát
V plameny, na něž řád
Úmrtní smíš jen Ty podepsat!

Kompromisem štvát mě chceš?
Kouzly mými proti mně čaruješ?
Dušičko pochybná, podlá veš,
Proč nemluvíš, snad mrtva jseš?
Copak Ty si se mnou nehraješ?
Bez Tebe žít nemohu, s Tebou též,
Proto uhořím dříve než
Plameny přemění nás ve veteš.

autor: whitecrow
editor: Andrea