Prokleti Láskou

Nad kostkou cukru
Tvořící z absintu dokonalé prokletí
Zmatek se choulí.
Smutek hájící svá práva
Nešťastnou láskou,
Odepsanou a sbalenou v kufru.
Nepsaný příběh
Odkázaný na oporu holí
Námět hodný dojetí.

Chátrající rozum zmámený
Před sklizní
Ocejchovaný počínající pleší.
Naposledy touhou zbarvenými rameny,
Úroky ze smlouvy na život
Sjednané na dobu určitou
Svou nedpostatnou jsoucnost
Kajícně trýzní.

Pod víkem nedoceněné geniality
Studnou zahnívající rutinou
Pne se slibně lano vykoupení.
Číše nedomyšlených pokušení,
Vášeň zabitá strůjcem
Pomíjivé naivity.

Bolestí nemístně servilní,
Místnou, však již
Zavrhnutou touhou
Citový deficit zkracuje se na pouť
Nekonečně dlouhou.

autor: whitecrow
editor: Andrea