Roztoužené srdce…..

Já čekal jsem na tebe jen, ale nikdy nepřišla jsi čekající srdce spalující plamen Svou lásku já uložil snad na sto let za prastarými slzami tě čeká teď. Dopisy psané tak dávno před mým dnem – zdají se být uvnitř mne v tomto okamžiku způsob k životu jak přijít teď nacházejí, a já mým perem smír sepisuji Láska,nejhlubší část mého já, co vědomí přesahuje, z mé žhnoucí duše vyčnívá tak či onak vyzařuje Dvě duše co časem a prostorem se toulají, ztracení milenci však jednou propleteni s úlevou, teď ještě chvíli déle čekají,- -žádné větší lásky není-
 

editor: Milo Blechta