Sláva na kříži

Zpočátku silou obdařen
jak šaman
uctívaný rejem rituálních tanců
bílou svou nevinností
zcela obnažen
za kořist krysám předhozen
zařazen k zatraceným psancům.

Netknutý lotosový květ
potřísněn jest nachovou krví.
Zdaleka není poslední,
zdaleka není prvý,
jenž za nevinnost svou
zaplatit musel
vlastní svou krví.

Věnec z trnoví
posazený do čela,
hřeby z chladné oceli, jež docela,
zatarasily život v tepnách,
jež donedávna rudě zurčely.

Usnul na kříži,
usnul
a zaschlé rány zkrvácené
brzy se zacelily…

Ti křiví pohani
však dosud
zpytují svá svědomí.
On ale, hřeby proklátý,
chlácholí hříchy jejich
a za mrtvé činí pokání.

Pod křížem
dnes hrbí se předklání
potomci vrahů,
jejichž žilami
namísto hřebů
červy se prohání…

autor: whitecrow
editor: Andrea