Slzy v korozi

Děravým okapem
slzy smíchu zkanuly.
Slzy, v nichž štěstí skví se
a bujarý tanec víří.
Slzy, jež vrásky nespočetné
a tváře povislé dlouze napnuly.

V reji divokých tanců
však slyšet je praskot
běloskvoucích kostí.
Dochází ku proměně
omlazených starců
a dívek,
jež opět kypějí zlostí.

V slzách,
jež bezstarostně kanuly,
cirkuluje obávaný rez.
Okap zrezivěl
a před časem narozený pes
již necítí se štěnětem.
Necítí a nechce jím již zůstat déle.

Mám ptát se okapů
proč za oplzlé sardele
vyměnil lesk delfínů..?!

Vážení,
zšedivělý pokřivený vlas
spočinul nonšalantně na mém rameni.
V okovech přetěsných
mládí s šedivou hlavou
marně se vzpouzí.

To předčasně zrodila se
a život přizabila
pochmurná bída s nouzí.

autor: whitecrow
editor: Andrea