Studna plná vody

Jako studna na vzdělání,
které se mění v prach.

Jako studna pro Tvůj život,
který se mění v brak.

Jsem bez žízně prorok v poušti !
Jako Slunce dalších sluncí
a zářím
i do oceánů bezedných duší
a můj odkaz
odrazem se mi vrací.
Hluchým o pravdě nevyslovíš !
Hlas ať se v obraz změní na věčnost do skrytých odkazů
nejen těch mých.

Mnoho je sluncí či hvězd.
Mnoho je obrazů.
Pravda leč jedna
tajemstvím ukrytá v přírodě jest.

Jako studna plná vody
Jen otevřít srdce a oči !

autor: datlik
editor: Alexandra