Svět v tunelu

Vykradli svět
bez ohledu na drobty,
jež líně se válí
v děravé kapse.

Vykradli svět
a spálili zemi,
v níž pohřbili své matky.

Vykradli svět
a zatoužili po moci.
Zavládli krutou svou silou
a rozum rozpustil se
v utřené jejich poluci.

autor: whitecrow
editor: Andrea