Vlnky

Je mi nějak teskno…
…smířená s osudem,
houpající se na vlnkách zbylé fantazie…
Ta vnitřní nechuť cokoliv udělat, aby se změnil směr,
aby mi narostla křídla a já změnila sebou svět.
Houpající se na vlnkách své samoty
já teskním a toužím nasytit své tak hladové smyslné chutě.
Je mi nějak teskno po mé lásce….

autor: datlik
editor: Alexandra