Vytryskla země

Vytryskla země a vylila se.
Vytryskla tak,
že podstata rozbila se
o břehy špičatých střech.

Když Pravda
vyklonila se
její předlouze krásné lokny
nastolily pravidla lesku
i mezi těmi
nejčistějšími okny.

Špinavá okna
z pod špičatých břehů,
azylů to mrtvých ptačích hnízd,
zkroucená lokna,
pramen z košaté moudrosti,
poslední ptačí hvizd.

Pravda zvítězila nad zlem,
když z břehů vylilo se.
Je však pravda více než zem..?
či zlo od pojmu svého
vzdálilo se..?

autor: whitecrow
editor: Andrea