Zlato v rukách umouněných krví

Nadchnutost s touhou
v očích chuďasů
bídou ztrápených
bojácně se zrcadlí.

Mour z vyhaslých kamen,
plic poškozených dozajista,
tyčí se na holých zašedlých zdech.

Žebrákův umouněný
zčernalý vzdech
již černým
a posledním v řadě
odmítá být.

Lesk boháčů,
donedávna zpustlých zlatokopů,
zapříčinil podřízenost
vychrtlých černých naháčů,
již krví jsou
na rukou
dříve utiskovaných svých pánů.

autor: whitecrow
editor: Andrea