Zrcadlo

Sedí naproti mně
a hledí mi zpříma do očí.
Bezchybně kopíruje
každý můj pohyb.
Stín stíhá stín,
stín za stínem se otočí.
Mého protivníka
na zemi drží mé nohy..!

Upadám do deliria,
stíhá mne ponorková nemoc.
Na krk pověsilo se mi
a zmateně dýchá
mé druhé já…
… společně voláme o pomoc

Individuálnímu boji
chci utnout tipec.
Rány jeho
zalívají se krví mojí.
Miliony potřísněných střepů
na zem se sype…

autor: whitecrow
editor: Andrea