Zrozen pro smrt

Zrodil se náhle,
vystoupil z hlubin
mlčenlivého ticha.

Z hlubin,
jež snoubí se s nouzí.
Nouze s melancholií,
štěstí přiškrceno
bídnými hleny
bezmocně se rdousí.

Příšel si pro svůj úděl
krutý a milosrdný zároveň.
Úděl v černém plášti oděný,
úděl, jenž krče rameny,
pro život lidský
bídnou má úroveň…

autor: whitecrow
editor: Andrea