Štěstí

Svíčku za etapou života shořet necháš,
Do zaprášených peřin samoty uleháš,
Co v příštích dnech čekat nevíš,
Jen neboj, brzy se to dovíš.

Možná radost zmizí navždy,
Optimismus pomalu tě op…

Žena

Když najde tě, bude se o tebe rvát,
Když má tě, bude se o tebe bát,
Když ztratí tě, bude jí to trochu štvát,
Když zamyslí se, nechce už tě znát,
Když uvidí tě, bude se snad trochu bát,
Když …